Gränserna för naturtyper förskjuts allt fortare när temperaturen ökar

I slutet av vårt århundrade kan i värsta fall så mycket som en femtedel av all landyta ha bytt klimatzon. Och ju varmare det blir desto mer accelererar förändringstakten.

En klimatzon är ett område med en viss naturtyp - taiga, tundra, savann, öken - som hänger ihop med ett intervall i temperatur och nederbörd. I en ny studie har amerikanska klimatforskare räknat på hur gränserna för klimatzonerna flyttar sig när den globala temperaturen stiger.

Forskarna har använt sig av moderna klimatmodeller, och i det mest extrema scenariet - som motsvarar en global temperaturökning på fyra och en halv grad till slutet av vårt århundrade, då kommer alltså tjugo procent av landytan att hamna i en annan klimatzon än nu. Lyckas vi hålla oss inom tvågradersmålet för temperaturökningen kommer däremot bara fem procent av landytan att byta klimatzon.

En av farhågorna är att om förskjutningen av klimatzoner går för snabbt, då ökar också risken att naturen inte hänger med, och fler arter kan till exempel riskera utrotning.

De nordliga delarna av norra halvklotet påverkas mycket i de här framtida scenarierna, men det är inte så lätt att säga vad vi kommer att se för skillnad i naturen omkring oss här i Sverige säger klimatforskaren Lars Bärring på SMHI, Rossby Centre:

– Ja då gäller det att hålla i minnet att de här klimatzonerna och underförstått vegetationszonerna är kopplingen mellan klimatet och den naturliga vegetationen. Egentligen är vegetationen inte minst i Sverige väldigt stark påverkad av mänsklig aktivitet, som jordbruk, skogsbruk och så vidare. Då får man fundera på: vilken effekt har klimatet på jordbruket och skogsbruket.

Referens:
I. Mahlstein, J. S. Daniel, Susan Solomon, "Pace of shifts in climate regions increases with global temperature", , DOI: 10.1038/nclimate1876