Tunnel under Hudiksvall

Det kan bli aktuellt med en järnvägstunnel under Hudiksvall. Förslaget finns med i Banverkets utredning om Ostkustbanans framtida kapacitet.

Det är dock ett dyrt alternativ som kommer att kosta runt en miljard kronor. En tunnel under Hudiksvall skulle innebära stora positiva effekter för stadsplaneringen - till skillnad från att dra spåret i ytläge - säger Bengt Gill som är planeringschef i Hudiksvall till Radio Gävleborg. Banverket kommer att ta ställning till dom olika förslagen i höst.