Pappan till motalaflickan glad över stöd från justitieministern

Pappan till den 13-åriga flicka som blev sexuellt utnyttjad i Motala är lättad över justitieminster Thomas Bodströms uttalande igår.

Igår meddelade justiteminister Tomas Bodström att han anser att staten ska betala advokatkostnaderna för de fyra männen i det omtalade Motalamålet om Högsta domstolen tar upp fallet.
13-åringen berusades av fyra män som sedan utnyttjade henne sexuellt.
Männen fick ett lägre straff i Hovrätten än vad Tingsrätten beslutat om och fallet har under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet.
Pappan tycker att justitieministerns löfte är positivt inte bara för familjen som drabbats utan också för andra kvinnor som utsatts för våldtäkt.