Försvarspolitiker oroas av rysk flygövning

5:56 min

Uppgiften om att ryska bombplan övar anfall på Sverige väcker starka reaktioner. Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) vill ha svar från försvarministern.

Att ryska bombplan i påskhelgen övade anfall på svenska militära mål väcker reaktioner. Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiska talesperson, tycker att det inträffade är mycket allvarligt.

- Det är naturligtvis djupt oroande att Ryssland bedömer ett sånt här scenario som så realistiskt att man både förbereder sig för och övar på detta. Vi har inte sett några liknande scenarier övas i det svenska närområdet under mycket, mycket lång tid, säger Allan Widman, som understryker vikten av att Sverige intensifierar samarbetet med andra länder kring svensk säkerhet, i första hand genom ett närmande till Nato.

Han tycker också att det är viktigt att Sverige ser över sitt försvar på Gotland.

- Det är ju uppenbart att det är i de här riktningarna som Sverige behöver ha förutsättningar att både tidigt upptäcka och tidigt möta en eventuell motståndare, säger Widman.

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) säger att det inte finns något försvar för att den svenska incidentberedskapen inte fungerade under påskhelgen.

- Det är synnerligen allvarligt. Den ska fungera vilken dag som helst, säger Peter Hultqvist, som på morgondagens utskottmöte kommer att begära en genomgång av det som skett. Han vill bland annat veta händelsen är del av ett större mönster.

Hultqvist säger också att han kommer att ställa en skriftlig fråga till försvarsminister Karin Enström för att höra hennes slutsatser.

Stefan Ring, militärstrategisk expert och generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen, säger till TT att det inte är förvånande att Ryssland övar i Östersjön.

-Vi kan nu se effekterna av att Ryssland ökar sin försvarskapacitet. Det vi i Sverige måste fundera över är hur vi ska förhålla oss till ett förändrat ryskt beteende för att på det sättet ha ett agerande som blir krigsavhållande, säger Stefan Ring.

Att det saknades svensk beredskap vid den ryska övningen ser han som ett kvitto på att Sverige nedprioriterat eftersom Ryssland inte visat intresse för Östersjön tidigare.

- Det har getts politiska signaler om att så är fallet och det här är ett exempel på att vi måste omvärdera den inställningen.

TT/Ekot