Chef bara över sig själv

Hallands länsturistchef Lars Sjösten blir den ende anställde i stiftelsen Hallands-Turist. Hela verksamheten och övrig personal har tagits över av Region Halland. Men Lars Sjösten vägrar flytta med.

Den 1 januari flyttades all verksamhet och personal från Hallands-Turist över till Region Halland. Länsturistchefen Lars Sjösten, som tidigare varit kritisk till planerna att låta det självständiga Hallands-Turist bli en del av den nya regionen följde inte med. Han stannar kvar i Hallands-Turist som ende anställd. Det blev klart i slutet av förra veckan. 
Lars Sjösten, själv hävdar att han fortfrande är länsturistchef i Halland.
-Jag kommer att fortsätta med en del av de projekt jag tidigare ansvarade för, säger Lars Sjösten. Sedan blir min uppgift antagligen att försöka avveckla stiftelsen.
Från nästa årsskifte kommer han inte längre att vara kvar som länsturistchef.