SIKA fortsätter kampen mot flytt till Östersund

Nu kommer hård kritik från SIKA, Statens institiut för kommunikationsanalys, mot förslaget att utlokalisera myndigheten till Östersund.

I ett yttrande över lokaliseringsutredningens förslag hävdar SIKA att risken för omfattande personalflykt är stor och att det kommer att ta många år att bygga upp kompetensen igen.

Och att SIKA skulle passa arbetsmarknadsläget i Östersund särskilt väl, stämmer inte, hävdar SIKA:s ledning.

(Dessutom har lokaliseringsutredningen inte alls kommenterat samhällsnyttan med verksamheten.

- Man verkar ha glömt att myndigheten har andra uppgifter än att skapa sysselsättning, skriver SIKA:s ledning i yttrandet.