Ekots checklista för enkät & opinion uppdaterad

Ekot har tagit fram en andra version av redaktionens checklista för hanteringen av enkäter och opinionsundersökningar. Tanken är att försöka säkerställa kvaliteten på Ekots rapportering kring opinionsundersökningar och andra enkäter.

Den första upplagan publicerades även den här i redaktionsbloggen och ledde till en hel del diskussioner, bland till exempel undersökningsföretag, statsvetare och andra statistikintresserade.

Nu har vi lyssnat på synpunkterna och ytterligare diskuterat vår hållning - både internt och med aktörer samt experter utanför Sveriges Radio.

Syftet med checklistan är att den ska vara ett stöd för Ekots medarbetare i samband med publiceringar av exempelvis opinionsmätningar. Vi har sedan tidigare en policy för partisympatimätningar men detta är första gången vi tar fram en praktisk lathund för enkätundersökningar generellt.

Fredrik Furtenbach
gruppchef för Ekots politiska reportrar
Michael Österlund
nyhetschef