Lars E O Svensson: Jag slutar helt frivilligt

En helt frivillig avgång. Så beskriver Lars E O Svensson sitt beslut att lämna riksbanksledningen. Och han är tydlig med orsaken: att hans krav på att sänka räntan mer inte fått genomslag.

– Mitt mandat löper ut, det är en lämplig tid att lämna. Skälet är att jag inte fått gehör för min penningpolitik, säger Svensson i samband med avgångsbeskedet.

Riksbanksledningen har de senaste åren varit tydligt delad, där Lars E O Svenssons linje varit i ständig minoritet.

– Jag reserverade mig även vid senaste beslutet, särskilt som inflationsprognosen skiftats ned. Då är det rimligt att sänka både räntan och räntebanan. Att majoriteten valde att inte göra på det sättet är ännu ett tecken på att vi inte ser på samma sätt  på det här.

Hushållens skulder har oroat riksbankschefen Stefan Ingves, och ofta förts fram som ett argument mot en sänkt ränta. Men Lars E O Svensson menar att riksbankens analys av både hushållens belåning och eurokrisen varit otillräcklig.

– Den har tyvärr varit ganska ytlig. Vi har inte haft en fördjupande diskussion. På en rad punkter är läget i Sverige väldigt gott.

Lars E O Svensson vill inte närmare gå in på den spricka som har funnits i direktionen. Han nöjer sig med att konstatera att det funnits en ”kompisanda” när det fattats beslut.

– Min syn är att vi ska vara sex oberoende ledamöter i direktionen. Var och en ska fatta sitt beslut och stå för det. Vi har ett individuellt ansvarstagande och ska stå individuellt till svars för våra beslut. Det tycker jag är ett bra system.