Halva vägen repareras

Den dåliga vägen mellan Godegård i Östergötland och Zinkgruvan i Örebro län ska nu slutligen asfalteras. Men det blir bara halva vägsträckan som får en ny beläggning. Eftersom det inte är samma del av Vägverket som har ansvaret för vägen i Östergötland som i Örebro blir det bara sträckan I Ösgtergötland som rustas upp.