"Humbug att använda homeopatiska preparat"

2:20 min

Flera forskare är kritiska mot den studie kring premenstruella besvär som Mittuniversitet i Sundsvall nu drar i gång. I Sundsvall vill man undersöka hur homeopati som tilläggsbehandling fungerar för kvinnor. Men hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar vid Karolinska institutet är ytterst tveksam till metoden.

- Om man inte vill separera det man gör från placebo med homeopati då saknar det egentligen vetenskaplig mening, säger professor Martin Ingvar.

Studien det handlar om sker på Mittuniversitet i Sundsvall, och där det annonserats efter 38 kvinnor med PMS som ska få vanlig vård. Hälften ska dessutom få träffa en homeopat. Studien är finansierad av en svensk respektive internationell homeopatiorganisation.

Preparaten som ges av homeopaten är utspädda minst tio tusen gånger, och bristen på verkningsgrad har gjort att homeopati kritiserats starkt i forskarvärlden. Det hjärnforskaren Martin Ingvar ifrågasätter att man i studien inte har placebo, som t.ex. kan innebära sockerpiller.

Han menar att det är viktigt att se om det blir några skillnader mellan de som får homeopatisk behandling, alltså med de oerhört utspädda preparaten, och jämföra det med dem som skulle kunna ha fått sockerpiller.

Men i Sundsvall anser universitetslektor Mats Jong att placebo inte är relevant nu.

– Därför att det tillför ingenting, inget värde i nuläget. Nu testar vi själva designen, inte själva effekterna, säger Mats Jong vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Ja forskarna ändrade delvis inriktning på studien, från att se om det skulle kunna gå att mäta effekter av behandling till att just testa upplägget, efter att den regionala etikprövningsnämnden hade ifrågasatt studien.

 Nämnden ville även ha begränsningar i antalet deltagare i studien, men där sa centrala etikprövningsnämnden ja till 38 personer. Även i Holland och Tyskland kommer lika många kvinnor att ingå.

Erik Lundgren, vetenskaplig sekreterare vid regionala etikprövningsnämnden i Umeå är personligen kritisk till att studier på homeopati görs på det här sättet:

Det är humbug. Att använda homeopatiska preparat på människor som har en medicinsk diagnos det är inte försvarligt eftersom det inte är möjligt att väga en vetenskaplig vinst och nytta mot den integritetspåfrestning man gör på kvinnorna, säger Erik Lundgren, vetenskaplig sekrekterare vid regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

Reporter Annika Östman
Annika.Ostman@sr.se