"Har inte förmåga att lyfta med plan dygnet runt"

2:08 min

När ryska bombplan övade anfall mot Sverige på långfredagen saknade Sverige beredskap och skickade inte upp några Jas-plan. Nato gjorde en annan bedömning och skickade upp två danska plan. Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer, säger till Ekot att man i det här fallet gjort bedömningen att inte ha någon beredskap.

– I det här fallet hade vi gjort en bedömning att vi inte skulle ha någon beredskap vid det här tillfället, säger Anders Silwer.

Men det pågick en stor rysk flygövning som de hade annonserat väl i förväg, är det inte lämpligt att just då ha en beredskap för att kunna flyga upp och titta ifall det behövs?

– Det var annonserat en rysk luftförsvarsövning som skulle ske någonstans över Ryssland, som är ett stort land, så det var inte alls säkert att det skulle vara i Östersjön eller i närheten av vårt område.

Men  i dag har det förekommit en del politisk kritik där exempelvis Peter Hultqvist (S) säger att ”incidentberedskapen ska kunna fungera vilken dag som helst på året”, och han är kritisk till hur det här har hanterats.

– Incidentberedskapen fungerar alltid i form av de radarstationer vi har, så den incidentberedskapen i det perspektivet har vi hela tiden.

Men politikerna förväntar sig uppenbarligen att ni har förmågan att lyfta med flygplan och kunna identifiera och eventuellt avvisa främmande makts plan?

– Vi har inte det dygnets alla delar, utan det anpassar vi efterhand, och det är den bilden vi har och som vi naturligtvis har förmedlat till vår uppdragsgivare också. 

Om det hade kommit något flygplan mot Sveriges gräns som faktiskt hade velat göra någonting, vad hade man kunnat göra då?

– Det är inte så, även om man hade haft incidentberedskap, att det är självklart att man skulle göra någonting bara för att det kommer in ett flygplan över svenskt territorium, det är en oerhört exeptionell händelse. Det man hade kunnat göra är att ropa på dem på radarn och frågat vart de var på väg, och sagt att de skulle flyga ut igen.

Men inte gå upp med plan - det hade vi inte hunnit helt enkelt?

– Nej, eftersom vi inte hade dem i den beredskapen så hade man inte hunnit det.

Men skickar inte det här en signal till omvärlden att vi inte har riktig koll på våra gränser i vissa situationer?

– Vi har koll genom radarbevakningen, det är det som är den grundläggande källan, säger Anders Silwer.