Bildt tror på serbiskt EU-medlemskap på lång sikt

2:25 min

Både Serbien och Kosovo bör kunna närma sig EU - det säger EU-kommissionen i dag, efter det historiska avtalet i fredags mellan de två tidigare fienderna. Enligt utrikesminister Carl Bildt kommer Serbien sannolikt få klartecken i juni för att inleda förhandlingar om EU-medlemskap.

– Jag tror att Rubicon har passerats, det här kommer att inträffa. Sedan kommer det bli svårigheter. Det handlar inte minst om norra Kosovo och serberna där. Där finns oro och till och med rädsla, och det måste hanteras med viss försiktighet, säger Carl Bildt.

Efter ett krig bröt sig Kosovo de facto loss från Serbien 1999. Serbien har lovat att aldrig erkänna Kosovo som självständigt. Ändå lyckades ländernas premiärministrar i fredags enas om ett avtal som bland annat innebär att Serbien och Kosovo lovar att inte försöka blockera det andra landets väg mot EU.

För Kosovos del innebär det, till att börja med, förhandlingar om ett så kallat stabiliserings- och associationsavtal med EU. För Serbien handlar det om att inleda faktiska förhandlingar om EU-medlemskap.

I norra Kosovo har i dag runt 10 000 serber demonstrerat mot avtalet, som de kallar ett "förräderi" mot serber i Kosovo. Carl Bildt tror inte att protesterna kommer leda till allvarliga oroligheter, men han medger att risken finns.

– Det här är ett avtal som är väl förankrat hos den politiska ledningen både i Belgrad och i Kosovo. Därmed tror jag att man, steg för steg, kommer vinna acceptans för detta. Men man ska inte underskatta utmaningen, det är felaktigt.

Men hur ser du på att det nu verkar öppnas upp för en i princip separat polisverksamhet för kosovoserberna, och även ett delvis separerat rättssystem?

– Det är principer som vi har tillämpat förr. Det är väldigt viktigt när det gäller polisverksamhet att den är lokalt förandrad, att det är företrädare för befolkningsgrupper som är relevanta som är polis. Det är i och för sig inga nyheter i detta, det har vi implementerat tidigare i olika delar av Balkan. Polisverksamhet, för att vara effektiv, måste vara lokalt förankrad. Det blir nu explicit att det är så här, och det är bra, säger Bildt.

EU-länder som Tyskland har tidigare uttryckt stark skepsis mot Serbien som EU-medlem, men vid ett EU-möte i dag var alla som yttrade sig positiva till fredagens avtal, säger Carl Bildt.

Fast även om mycket tyder på att Serbien nu i juni får klartecken för att börja förhandla om EU-medlemskap så kommer det dröja länge innan serberna faktiskt får gå med i EU. Det kan ta uppemot tio år, enligt Carl Bildt.