Studie kan avslöja risk för återfall i bröstcancer

2:14 min

För första gången har forskare kunnat förutsäga vilka kvinnor som har högre risk att få återfall i bröstcancer. De har granskat läkemedlet Tamoxifens effekt på bröstvävnaden, och ju tätare bröstvävnad desto större risk.

Professor Per Hall vid Karolinska Institutet har lett den nya studien som publiceras i Journal of Clinical Oncology.

– Vad vi har kommit fram till är att efter att en kvinna opererats för bröstcancer och behandlats med ett antihormon som heter Tamoxifen så sjunker tätheten i bröstvävnaden, alltså den vita delen i mammografibilden, säger Per Hall.

Forskarna har upptäckt att ju mer tätheten sjunker desto mindre är risken att hon återfår sin bröstcancer. Den förebyggande cancermedicinen Tamoxifen ges idag till kvinnor som behandlats för brösttumörer. Medlet verkar genom att minska tätheten i bröstet och ges under flera år. Men läkemedlet ger inte en skyddande effekt hos alla kvinnor. I den nya undersökningen ha forskarna jämfört bröstvävnadens täthet hos kvinnor som tagit Tamoxifen under ett år.

Resultaten visar att de som fortfarande hade täta bröst, trots medicineringen, löpte dubbelt så hög risk att dö i bröstcancer, jämfört med dem vars brösttäthet hade minskat.

Men vid de vanliga mammografiundersökningarna görs inte alltid en mätning av tätheten i brösten, trots att man vet att täta bröst är en riskfaktor.

– Nej, det gör man inte, så jag skulle säga att täthetsmätningen är den stora utmaningen. Vi måste hitta ett automatiserat system för röntgenläkarna att kunna bedöma tätheten i uppföljningsmammografierna som kvinnorna gör. Kan vi göra det så har vi med största sannolikhet en mycket bra prognostisk markör för bröstcancer, säger Per Hall.

Enligt Hall borde alla kvinnor som mammograferas också få en mätning av tätheten i brösten

– Ja, det bör man be om tycker jag. I många länder och i flera amerikanska delstater är det lag på att kvinnor ska få reda på sin täthet. För dem som har täta bröst ska också undersökas med ultraljud, säger han.

Kan man tänka sig en förebyggande behandling mot bröstcancer också till friska kvinnor?

– Det kan jag tänka mig. För kvinnor med riktigt hög risk för bröstcancer kommer vi att behandla i förebyggande syfte liksom vi gör mot hjärtinfarkt och stroke. Idag är det 100 000-tals svenskar som tar statiner för att minska kolesterolet, och vi kommer säkerligen ha mediciner som gör att tätheten och därmed risken för bröstcancer minskar, säger Per Hall.