Vulkanisk kittel bildade Alnöns ovanliga bergarter

En så kallad vulkanisk kittel på Alnön utanför Sundsvall för 580 miljoner år sedan, kan vara en förklaring till att det i marken där finns flera ovanliga kiselfattiga bergarter och en magmatisk form av kalksten.

Forskare vid Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet har studerat berggrunden på Alnön med hjälp av ekon från seismiska vågor som man skickat ner i marken och har skapat en modell för hur området med de exotiska bergarterna kan ha bildats.

Man tror att magma samlats när det fastnade på vägen upp genom sprickor i jordskorpan, framförallt i en stor kammare drygt 3000 meter under markytan. Kemiska processer och uppdelning av materialet i kammaren ledde till olika typer av magma och när sprickorna försvagat marken ovanför magmakammaren, kollapsade och det blev en vulkanisk grop, eller kittel, med de ovanliga bergarterna.

Referens: Andersson M, et al. Carbonatite ring-complexes explained by caldera-style volcanism, Sci. Rep. 3, 1677; DOI: 10.1038/srep01677 Nature scientific reports 17 april 2013