Tandläkare skriver ut antibiotika för ofta

Många av landets tandläkare skriver ut antibiotika för ofta, i strid med nationella riktlinjer. Det visar en genomgång i Dagens Nyheter. Mest förskrivningar görs i landstinget i Skåne.

För att minska överanvändningen av antibiotika och utbredningen av resistenta bakterier i vården ska förskrivningen vara restriktiv enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Men hur riktlinjerna följs varierar mycket över landet. I Stockholm, Skåne och Kalmar skrivs dubbelt så mycket antibiotika ut som i Västerbotten, enligt en genomgång som Dagens Nyheter gjort.

Och nu reagerar ansvariga myndigheter.

- Det är helt enkelt inte troligt att dubbelt så många tandvårdspatienter i Stockholm behöver antibiotika som patienterna i Västerbotten, säger Andreas Cederlund, sakkunnig i tandvårdsfrågor på Socialstyrelsen till DN.

Överförskrivningen har även fått Smittskyddsinstitutet, SMI, att reagera.

I slutet av maj ska myndigheten tillsammans med Läkemedelsverket föreslå regeringen att myndigheterna får i uppdrag att tillsammans med experter föreslå behandlingsrekommendationer för infektioner i munhålan. Karin Tegmark Wisell, enhetschef för antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet säger att rekommendationerna ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens riktlinjer.

- Rekommendationerna är mer av ett verktyg för tandläkarna att ha i fickan, ett stöd för att hålla reda på när antibiotika ska användas och inte, säger Karin Tegmark Wisell.

Att tandvården står för så mycket som sju procent av antibiotika-användningen i öppenvården är inte försumbart, anser hon.

Som ett exempel fick var tionde patient med tandvärk eller problem med pulpan vid ett akut tandvårdsbesök i Västerbotten ett recept med antibiotika med sig. Men var fjärde i Blekinge. Bland Stockholmspatienterna är förskrivningen ännu vanligare.

Skåne toppar listan med 35 utskrivna förpackningar per 1000 invånare, jämfört med Västerbotten med 15 på 1000 under perioden juli 2011 till juli 2012.

Enligt Socialstyrelsen har tendensen med olikheter i antibiotikaanvändningen mellan landstingen förekommit i flera år.

Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges tandläkarförbund pekar på att

Tandvården står för sju procent av all antibiotikaförskrivning i öppenvården. Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges tandläkarförbund pekar på att frågan om tandvårdens antibiotika-användning varit under diskussion länge.

- Man vet sedan lång tid tillbaka att jämfört med den sjukdomsbild man har när man vänder sig till sjukvården, så använder tandvården ganska mycket antibiotika. Det har länge pågått en diskussion om hur tandläkarna ska förskriva mindre, säger Gunilla Klingberg.

Hon pekar också på olika traditioner för antibiotika- användning i olika delar av landet. Liksom att en större befolkning med större tillgång till tandläkare kan slå igenom i statistiken.

- Förutom att patienten har en förväntan på när antibiotika ska användas, så kan även professionen ha det.

Nationella riktlinjer för vuxentandvården kom i maj 2011. I oktober 2012 kom en skärpning som framför allt gäller när antibiotika i tandvården får användas i förebyggande syfte, exempelvis för patienter med hjärtfel.

- Här är det viktigt att en bra diskussion kommer upp om hur man jobbar för att minska uppkomsten av multiresistenta bakterier. Och att man får bättre kunskaper både bland tandläkare och patienter.