Ambulanshelikoptern ska placeras i Karlstad

1:31 min

Landstinget vill inte placera den nya ambulanshelikoptern i Torsby. En av anledningerna är att det inte bara handlar om en helikopter, utan om ett nytt intensivvårdsteam som utgår från Centralsjukhuset och som både har en avancerad medicinskt utrustad vägambulans och helikopter.

Tobias Kjellberg ansvarar för projektet:

– Många har nog sett helikoptern som ett transportmedel till sjukhus på det vis som våra vägambulanser idag fungerar. Men det här kommer att bli ett helt nytt team som många gånger väljer vägambulans på grund av att det kanske inte är så långt eller att det inte är möjligt att flyga på grund av vädret. Både vägambulansen och helikoptern kommer att innehålla en mycket mer avancerad medicinsk utrustning än dagens ambulanser.

Kompetensen till det nya intensivvårdsteamet, som ska vara i beredskap hela dygnet, delas med centralsjukhuset. Det här gör bland annat att fyra och en halv narkosläkartjänst kommer att tillsättas. Det blir också möjligt att vid behov flyga ut även annan kompetens som finns på centralsjukhuset.

Eric Rinstad, narkosläkare, leder projektet och har tio års erfarenhet av helikopterambulanssjukvård, bland annat i Norge:

– Det här räddar liv. Till exempel vid en huvudskada ska en nersövning genast göras av patienten vilket nu blir möjligt med en narkosläkare i teamet samtidigt som det också innebär att mottagande sjukhus blir Uppsala. Helikoptern flyger då direkt dit.

Idag skulle i ett sådant här fall först patienten hämtas in till ett sjukhus där en undersökning och bedömning av en läkare göras och därefter skulle en transport till Uppsala beställas.

– Stationeringen i Karlstad gör dessutom att i den kommande nationella ambulanshelikopterorganisationen täcks hela mellansverige in genom Stockholm, Norges och Dalarnas team, förklarar Tobias Kjellberg som ansvarar för projektet.

Om ett drygt år ska teamet vara igång och kommer troligtvis att den första tiden stationeras ute på Karlstads Airport för att när en ny detaljplan tagits fram av kommunen stationeras i blåljusbyn med polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården.