Luftfartsverket höjer avgifterna

Ökade kostnader för investeringar och pensioner för flygledarna är bakgrunden till att den sk. routeavgiften nu höjs med 21 procent. Höjningen kommer olägligt anser SAS som dras med ekonomiska problem och chefen för myndighetsfrågor på SAS, säger till Dagens Nyheter att den högre avgiften i slutändan kommer att innebära prishöjningar.