Någon annan tjänar på det du skriver på nätet

2:24 min

Hur tillverkas innehållet på Internet? Oftast tänker vi kanske inte på att vi användare också är producenter, medan andra tar betalt för det vi levererar gratis. Är den här utvecklingen ett problem?

Det funderar man på i boken "Producing the Internet", som en grupp europeiska medieforskare skrivit. Redaktör är Tobias Olsson, medieprofessor vid Lunds universitet.

Facebook är klart det tydligaste exemplet på när hundratals miljoner användare också producerar innehållet i det som några få personer tjänar stora pengar på.

Tobias Olsson, som själv ofta joggar, tar sajten Jogg.se som ett litet svenskt, men bra exempel på när konsumenter också blir producenter:

- Det är en plattform som vi fyller med innehåll. Och innehållet genererar ett intresse som annonsörer som riktar sig till användarna som faktiskt är producenterna av webbplatsen, säger han.

Idag har jogg.se ett tiotal anställda, som lever på att användarna tipsar om hur, när och var man springer bäst. På jogg.se kan man också föra träningsdagbok med mera.

Men är det något fel i att dom som dragit igång en webbplats också tjänar pengar på den?

- Det är inget ont i det. Men jag tycker att man som användare ska ha det klart för sig när man använder den här typen av webbtjänster.

- Hur ser egentligen relationerna ut mellan mig som användare och dom som står bakom plattformen. Och vad händer med det innehåll som jag producerar? För det är i praktiken jag som användare tillsammans med andra som skapar det värde som gör plattformen säljbar, säger Tobias Olsson.

Och då kallas vi på engelska för prod-users, eller pro-sumers, när man drar ihop orden producer och user- respektive producer och consumer.

Så kanske det är dags att ta betalt för jobbet också, Tobias Olsson?

- Kanske det, men det är just den här dubbelheten som jag tycker är särskilt intressant. För mig som användare så framstår det som en gemenskap där jag delar med mig och gör saker tillsammans med människor som har ett liknande intresse. Och tänker inte på att det finns en annan dimension- en form av ekonomisk diminsion- att det vi gör, våra aktiviteter här skapar ett värde som blir säljbart för någon annan.

En fördjupning av det kapitalistiska systemet, skriver en engelsk medieforskare i boken, som också tar upp mycket annat. Till exempel att journalister inte gillar kommentarsfälten i medierna. Kapitlets rubrik: "Dirty Work", smutsigt arbete.

- Det finns flera skäl för detta. På redaktionell nivå saknas det policy och rutiner för hur man ska arbeta med det material som läsarna skapar. Och ett annat problem är journalisterna tycker att det innehåll som användarna producerar inte håller den kvalitet som man tycker är rimlig som, säger Tobias Olsson.

- Som skrivande journalist undrar man varför dåliga texter ska stå alldeles intill de professionellt producerade texterna.

Åke Pettersson
ake.pettersson@sverigesradio.se