Mer stöd till utsatta familjer

Efter mordet på Fadime Sahindal försöker nu Uppsala kommun ge stöd åt hela familjer som råkat i konflikt. Tidigare har man ofta riktat in sig på den utsatta flickan.
- Vi kan inte längre välja vem vi ska hjälpa. Vi måste se hela familjen. Det säger Tina Kiveliö, som är chef för integrationsenheten på Uppsala kommun. Det är sex personer som jobbar med övergripande integrationsfrågor i kommunen. Problematiken bakom hedersbegreppet är känt sedan länge. Men trots det har personalen gjort vissa erfarenheter sedan mordet den 21 januari. Framförallt har man fått upp ögonen för att det inte räcker med att hjälpa en part som håller på att slitas sönder mellan två kulturer. Man måste försöka nu ut till alla inblandade. Konkret innebär det att kommunen nu har två nya projekt på gång. För det första vill man engagera invandrarföreningarna i diskussioner runt familjefrågor. Under en månad ska nu en psykolog med iransk bakgrund föra en dialog med föreningarna om vad kvinnor, män och unga har för syn på generationskonflikter. Dessutom ska ett nätverk med icke nordiska socialarbetare bildas. Det för att man bättre ska kunna ta till vara den mångkulturella kompetens som redan finns på många håll inom kommunen.