Försäkringskassan: Ska bli enklare för sjukskrivna

1:40 min

Sjukskrivningsprocessen ska bli enklare och väntetiderna ska kortas inom ett par år, säger Försäkringskassan i dag. Att lägga mer vikt vid svårare ärenden och mindre vid enklare fall ska vara lösningen.

– I framtiden kommer vi att specialisera oss och fokusera på dem med särskilda behov, vilket är ungefär tio procent. I övriga ärenden kommer vi i mycket större utsträckning än tidigare att lita på läkarutlåtanden den enskilde, säger Dan Eliasson som är generaldirektör vid Försäkringskassan.

Försäkringskassan har fått mycket kritik för att sjukskrivning är krångligt och ineffektivt. Många människor får vänta länge på besked om sjukpenning, och ibland betyder den lång väntan att viktig behandling och stöd dröjer så länge att det påverkar tillfrisknandet.

Nu vill Försäkringskassan göra en snabbare och enklare handläggning av de okomplicerade sjukfallen. För var tionde som söker sjukpenning och som behöver extra hjälp, siktar Försäkringskassan på att inom tre dagar påbörja en utredning av särskilda behov.

För de mindre komplicerade sjukfallen, ska Försäkringskassan förenkla handläggningen och snabba upp tempot.

– I 85 procent av ärendena ligger vi på 30 dagar ungefär. Nu ska vi försöka halvera det här i ett första steg, att så den enskilde vet tidigare om han får sjukpenning eller inte, säger Dan Eliasson.

– Ni har ju haft mål tidigare om att vara snabba. Vad gör att vi ska tro den här gången att det kommer att lyckas?

– På samma sätt som vi infriat löftena de senaste åren. Vi betalar ut pengar inom de tidsramar som vi har satt. Nu säger jag att vi ska halvera handläggningstiden så att den enskilde får besked tidigare.