Försvaret kallas till utskott efter ryska övningen

1:33 min

Försvarsmaktens ledning kallas nu till riksdagen för att förklara hur incidentberedskapen fungerar, beslutade försvarsutskottet i dag. Bakgrunden är händelsen i påskas då sex ryska militärflygplan övade norr om Gotland utan att något svenskt flyg gick upp för att möta dem.

– Det är rätt anmärkningsvärt att vi inte kunde möta upp med Jas Gripen en sådan här gång när man över med ryskt bombflyg mot Sverige, när man dessutom har jaktplan med i bilden, säger försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist.

– Vi vill ha en förklaring, en genomgång av incidentberedskapen och ha möjlighet att lägga synpunkter på det här inför framtiden.

Orsaken till att inga svenska flygplan startade är att Gripenplanen numera bara står startberedda ett visst antal timmar varje dygn. Övrig tid så spanar försvaret med radar och kan anropa utländskt militärflyg som närmar sig och be planen att vända - något som varit okänt för många svenskar.

Försvarsutskottets förhoppning är att representanter för försvaret kan komma till utskottet på torsdag för att berätta hur de resonerar.

– Det är angeläget att Försvarsmakten kommer och svarar på de frågor som ledamöterna har kopplat till incidentberedskapen generellt sett, men självklart också om Rysslands övningsverksamhet som skulle öka under ett antal veckor, säger Cecilia Widegren, moderat och vice ordförande i utskottet.

– Jag tycker att det är angeläget att försvarsutskottet får den informationen om vilken bedömning Försvarsmakten gjorde och hur man ser det här över tid.

Vänsterpartisten Torbjörn Björlund tycker också att det är bra med en förklaring från Försvarsmakten, men tonar ner själva händelsen.

– Ryssarna flyger över Östersjön med jämna mellanrum och gör de här olika övningarna, och det måste man från Försvarsmaktens sida bedöma när det är viktigt att gå upp och markera.