VINDKRAFT

Planer på vindkraftpark oroar boende i Omsjön

4:39 min

I Omsjön, västra delarna av Sollefteå kommun på gränsen mot Jämtland, finns det ett motstånd mot de 180 vindkraften som planeras i området.  

I byn bor ett tiotal personer. En av dem är Anita Berglund och hon är en av krafterna som driver motståndet genom insändare, en blogg och genom att prata med media.

– Det är hemskt, fruktansvärt. Hela vår boendemiljö kommer att förstöras. Vi kommer att se 70-80 vindkraftverk utanför oss. De ligger i söderläge, det kommer att bli skuggor över byn. Vi kommer ständigt höra ett vinande ljud, men ännu vet man inte hur farligt det ljudet är, säger hon.

Det finns många områden i Västernorrland som pekas ut som möjliga vindkraftsparker och intresset växer i takt med att elpriset i Europa stiger. Staten vill ha vindkraft och det vill även privata aktörer. De samstämmiga analyserna säger att mänskligheten behöver mer kraft, till kylskåp, datorer och eldrivna bilar.

De planerade vindkraftsparkerna i närheten av Omsjön heter Fängsjön och Storsjöhöjden och ligger i gränslandet mellan kommunerna Sollefteå och Örnsköldsvik. Området intresserar en allians av en skogsjätte och en rederi-bjässe. Skogsbolaget SCA har tillsammans med partnern Fred Olsen, ett norskt rederi, bildat Forsca. Tanken är att skogsbolaget står för marken och rederiet står för kraftinvesteringen. Den kraft som det kan bli från vindkraftverken motsvarar 1 300 GwH, som skulle räcka till 65 000 eluppvärmda villor, enligt bolaget.

Processen har precis börjat. I oktober i fjol lämnades tillståndsansökan in och  Anita Berglund är orolig.

– Det är förskräckligt, säger hon.

Men vi behöver el i Sverige?

– Vi behöver inte el. Vi har så det räcker till. Det här är inte för oss. Det som skapas här kommer att fraktas söderut. Vi behöver ingenting här. Vi har redan förstört våra forsar, säger Anita Berglund.

Om det blir verklighet med 180 vindkraftverk nära bostaden kommer Anita Berglund att flytta.

– Jag kommer inte bo kvar här, säger hon.

Lars Gustafsson, projektledare på SCA Energy, säger att man får räkna med förändringar i samhället.

– Jag anser att vindkraft är till nytta för samhället.  Tyvärr är det ofta så att förändringar som är till nytta för samhället innebär att enskilda personer drabbas. Vill man ha el från vindkraft kommer vindkraften att synas, säger Lars Gustafsson, projektledare på SCA Energy.

Anita Berglund är orolig över att produktionen kan komma att säljas utomlands och det kan den komma att göras också.

– De senaste åren har vi vissa år importerat el, medan vi andra år har exporterat el. Vissa tider kommer vi med stor sannolikhet exportera el, säger Lars Gustafsson.

– Vi måste se klimatförändringarna som ett globalt problem. Vindkraften bör tillverkas där det är som mest effektivt, fortsätter han.