Nepal lättar undantagstillstånd

Nepals kung Gyanendra lättade på torsdagen på begränsningarna för landets press och politiska partier. Begränsningarna infördes i slutet av november i samband med undantagstillstånd.
Journalister tillåts nu full frihet i sin rapportering förutom kring terrorism, och politiska partier tillåts åter arrangera öppna möten. Undantagstillståndet infördes efter en våg av attacker från den maoistiska gerillan.