Frågetecken kring besparingar

Trots att det gått flera månader sedan beslutet om besparingar på Länssjukhuset i Kalmar kom finns det ett område som ännu inte är löst. Det handlar om kvinnokliniken, ortopeden och kirurgkliniken som tillsammans ska spara sju miljoner kronor.
Kvinnokliniken har lämnat ett förslag som innebär att man låter bli att ta in vikarier under åtta veckor i sommar. Men det täcker bara två miljoner av sparkravet.