Grågäss kanske sprider EHEC

Rastande grågäss kan bidra till spridningen av tarmsjukdomen EHEC.
Just nu hjälper ornitologer till med att samla upp spillning efter grågäss på 20 ställen i Halland på uppdrag av Statens veterinärmedicinska anstalt. Att grågässen är misstänkta som smittspridare beror på att gässen övervintrar i Holland där det förekommit allvarliga utbrott av EHEC, skriver Hallandsposten. Halland är det län i Sverige som haft flest fall av EHEC, som är en tarnsjukdom som oftast drabbar unga människor som kommit i kontakt med husdjur under sommarhalvåret