Mora/Orsa

Klimatpiloterna fixade bilpool

2:44 min

Efter ett och ett halvt år är Mora och Orsa kommuns miljöprojekt "Klimatpiloterna" över. Under den här perioden har tio personer i kommunerna fått utföra olika uppdrag för att minska sin klimatpåverkan.

Det handlar om allt från att köra mindre bil till att ha köp-fria veckor. Dessutom har det anordnats regelbundna föreläsningar på klimattemat.

Birgitta Blomberg Quintino som jobbar med energi- och klimatfrågor i Orsa tycker sig märka att det finns ett stort intresse för miljöfrågor idag.

– Jag tror många bekymrar sig om vad som händer med klimatförändringarna idag, och tittar på vad man kan göra själv. Och vi har ju sett att på dom öppna föreläsningarna som vi har haft så har det ju kommit mycket folk, så det har ju varit ett stort intresse.

Projektet med klimatpiloterna har handlat mycket om att sprida kunskapen om hur man själv kan göra en insats för miljön, för det är viktigt att människor känner att dom kan minska sin egen klimatpåverkan, säger Birgitta Blomberg Quintino.

– Det finns en forskare, Maria Ojala, som har tittat på det där, om jag själv känner att jag kan göra någonting, det behöver inte vara något stort, så behöver jag kanske inte känna sån klimatångest. Och det tror jag är en viktig aspekt i det här, för det är inget bra om man känner sig handlingsförlamad.

Men projektet har också lett till konkreta resultat, berättar klimatpiloten Lotta Stålklint.

– En grej som kommit ur det här projektet det är ju bilpoolen i Orsa. Det har faktiskt blivit något konkret.

Matilda Eriksson-Rehnberg
matilda.eriksson-rehnberg@sverigesradio.se