Skolskjutslagen tolkas olika

Skolskjutsreglerna tolkas olika av kommunerna när det gäller barn till skilda föräldrar, som växelvis bor hos mamma eller pappa.
I till exempel Trollhättan får ett barn med skilda föräldrar bara skolskjuts från det föräldrahem där barnet är folkbokfört. Men i exempelvis Strömstad får ett barn skolskjuts både från mammans och pappans bostad. Ett domstolsutslag i en skolskjutsstrid i Sigtuna kan nu komma att ändra den mer restriktiva regeltolkning som Trollhättan och andra kommuner håller sig till.