Oväder i Japan i höst har gjort att en av Sveriges största industrisatsningar riskerar att försenas

Det är mångmiljard-investeringen på oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil och den nya anläggningen för lågsvavlig bensin och diesel som drabbats av tyfoner i Japan.

Det är bygget på norra Europas största raffinaderi som drabbas när delar försenas. Just nu byggs en ny stor anläggning på Preemraff Lysekil som ska göra lågsvavlig bensin och diesel för att få ned svavelhalten.
Men de reaktorer som behövs och som ska levereras av ett företag i Japan har inte kommit. Det japanska företaget har drabbats av evn tyfon som lagt verkstaden under vatten. Preemraffs VD Per Olssom på Preemraff Lysekil är bekymrad eftersom bygget är viktigt för företagets framtid. Förseningen beräknas till mellan 6-8 veckor.