Teknik problem för vårdpersonal

Nedskärningarna inom sjukvården har gjort att vårdpersonalen inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Men nu skall säkerheten ökas.
För att öka säkerheten satsar Södra Älvsborgs sjukhus nu på att teknikutbilda personalen. I maj ska runt 320 anställda på Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås lasarett ha gått den nya teknikutbildningen. Utbildningen har dragits igång efter att avdelningscheferna på sjukhusen reagerat över att teknikkunskaperna släpade efter.