Länstrafiken erkänner brister i färdtjänsten

Efter kritik mot hur vissa förare hanterar rullstolsburna medger Länstrafiken att det förekommer slarv och brister inom färdtjänsten. Men Länstrafikens VD Thomas Nilsson hävdar samtidigt att säkerheten är högt prioriterad och redan idag ligger på rätt nivå.

Ansvaret för att förarna har tillräcklig utbildning ligger på de enskilda entreprenörerna. Den kommande upphandlingen inom färdtjänsten ska vara klar i sommar, men Länstrafiken aviserar inga större förändringar.
- Vi för en dialog med entreprenörerna om att de måste skärpa till sig, säger VD Thomas Nilsson.