Trögt i förhandlingar om bidrag

Förhandlingarna mellan Malmö kommun och Region Skåne om det så kallad Malmöavtalet går trögt. Så än vet inte Malmös teatrar hur stora bidrag de ska få.
Malmöavtalet är det avtal som reglerar hur mycket pengar regionen ska bidra med till bland annat Malmös teatrar. Det handlar om drygt 160 miljoner som regionen årligen bidrar med till Malmös institutionsteatrar, symfoniorkestern, Skånes dansteater och Malmös museer. Det är när avtalet nu ska förnyas som problemen uppstått. Malmös förhandlingsgrupp anser att regionen bör öka ramen med 20 miljoner. Skälet är att det alltvid varit Malmö som skjutit till extrapengar när teatrarna genom åren gått back, utgifter som man menar att regionen egentligen borde ha stått för. Regionen å sin sida motsätter sig en ökning och vill snarare minska bidragen genom att ta bort den årliga indexuppräkningen på fem procent. Dessutom anser man att i klumpsumman ska även ingå bidrag till Malmös fria teatergrupper när dessa bedriver regional verksamhet, alltså spelar utanför Malmö. En ytterligare knäckfråga är att regionen menar att Malmö ska bidra med ett par miljoner till bildningsförbundens regionala verksamhet. Förhandlingarna har nu pågått i över ett år utan resultat. Meningen var från början att ett avtal skulle vara färdigt i april. Men de tjänstemannagrupper som skött förhandlingarna kommer inte längre. Nu överförs frågan till politikerna som själva får fortsätta diskussionerna i hopp om att de bättre ska komma överens.