Frågan om "social turism" åter aktuell

2:07 min

I ett brev kräver nu fyra EU-länder rätt att minska sociala förmåner för medborgare från andra EU-länder, och att därmed inskränka den fria rörligheten. Men Sveriges EU-minister är kritisk till den här idén.

– Jag tycker att det här är ett oroväckande utspel. Grundtanken med EU är att man ska riva gränser och inte bygga nya murar för människor. Jag tror att den här oron för social turism är väldigt överdriven, dessutom. Jag ser inte alls någon anledning att ändra på de regler som finns idag, att tafsa på den fria rörligheten är helt fel väg att gå, säger Birgitta Ohlsson (FP).

Men den fria rörligheten i EU bör "inte vara villkorslös", tycker ansvariga ministrar i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Österrike.

I ett brev till EU:s ordförandeland Irland hävdar de att vissa invandrare orsakar en "avsevärd belastning" på deras välfärdssystem, som sjukvård och skolor.

De fyra länderna vill få rätt att neka nyanlända EU-medborgare rätt till socialbidrag om de aldrig har haft ett jobb eller betalat skatt i det nya hemlandet.

Den brittiska regeringen har länge tryckt på för att minska EU-medborgares rätt till sociala förmåner, som arbetslöshetsersättning.

Nu får britterna alltså stöd av tre andra viktiga EU-länder, däribland tungviktaren Tyskland, och de kräver att EU-länderna ska behandla den här frågan vid ett möte i juni, uppger Daily Mail.

Birgitta Ohlsson säger att Sverige nu måste vara pedagogiskt och bygga allianser med andra regeringar för att försöka värna den fria rörligheten i Europa.

– Vi hade i vårt eget land för tio år sedan en diskussion om social turism. Den oron visade sig vara obefogad, vi har inte sett tecken på bidragsturism till Sverige. Då måste vi också berätta vår berättelse på den fronten, att det är viktigt att värna den fria rörligheten, säger hon.

Och det kommer räcka, menar du, för att EU inte ska gå i den riktning som britter och tyskar nu vill?

– Det hoppas jag verkligen! Det här är också ett tecken på en EU-debatt som just nu blir allt starkare, där olika människor ställs mot varandra. Jag tror inte att det är vad Europa behöver nu. Vi bör satsa mer på solidaritet och öppenhet, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.