Ingen privat ögonvård

Ett förslag att låta privata kliniker ta hand om ögonsjukvården i mellersta och norra Halland röstades ner i länsjukvårdsnämnden.
Detta sedan centerpartiet gjorde gemensam sak med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Beslutet innebär att ögonkliniken vid länsjukhuset i Halmstad också i fortsättningen har huvudansvaret för ögonsjukvården. Syftet med det borgerliga förslaget att lägga ut vården på entreprenad, var bland annat att försöka få ner kötiden. Idag saknas många ögonspecialister och dom två tjänsterna på Varbergs Sjukhus är obesatta.