Saab vill öka produktionen

Saab i Trollhättan vill öka sin produktion av bilar med 80 000 bilar per år. I dag har företaget tillstånd att bygga 150 000 bilar om året, men vill höja det till 230 000 bilar.
Det här kan innebära att Saab går över till treskift och att det blir fler jobb, men det är osäkert hur många som kan behöva nyanställas, säger Bo Svanér, miljöchef på Saab, till Radio Väst. Saab hoppas ha fått tillståndet om ett och ett halvt år. Men ärendet kan bli överklagat, till exempel på grund av att den ökade produktionen också kan påverka miljön.