"Måste anpassa oss till ökad rysk närvaro"

1:50 min

Att Sverige inte har startklara Gripenplan dygnet runt är inget nytt, sa Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer när han i dag kallades till försvarsutskottet för att förklara hur incidentberedskapen fungerar. Politikerna var nöjda med genomgången, men Allan Widman (FP) tycker att Sverige måste anpassa sig till att den ökade ryska närvaron.

Anledningen till att försvarsutskottet kallat försvaret var att man bland annat ville veta varför inga jaktplan lyfte när ryskt stridsflyg övade utanför Gotland i påskas. Flera politiker i utskottet visste inte vid det tillfället att Gripenplan inte står startberedda dygnet runt.

– Vi diskuterar hela tiden och redogör för vilken beredskap vi har, det här är en fråga som inte diskuterats på några år, och då glömmer människor hur det ser ut, säger Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer efter redogörelsen för utskottet.

Anders Silwer säger till Ekot att Försvarsmakten har gett information kring hur beredskapen fungerar framför allt till regeringen, och att utskottet får kalla till sig försvaret när det behövs.

Många politiker förväntar sig att det finns plan som är beredda dygnet runt - finns det någon anledning till att gå upp till den nivån?

– Vi tittar på varje särskilt tillfälle. Skulle det finnas väldigt mycket aktivitet är det klart att vi höjer beredskapen.

Allan Widman (FP), säger att Sverige, liksom andra länder måste förhålla sig till att den ryska närvaron har ökat i Östersjön de senaste åren.

– Vi kommer att få mer av detta, därför är det viktigt att vi anpassar inte bara incidentberedskapen, utan också den allmänna militära beredskapen och våra förmågor till den här nya miljön.

– Min bedömning är, och har varit under lång tid, att Försvarsmakten måste tillföras nya ekonomiska resurser, säger Allan Widman.

Att försvaret inte har Gripenplan som står startklara dygnet runt är inget nytt, enligt Silwer - så har det varit sedan 70-80-talet, säger han. Han vill dock inte gå in på om timmarna då planen inte är beredda att starta omedelbart blivit fler. 

I dag skriver Svenska Dagbladet om att ett ryskt plan i lördags ska ha flugit i närheten av en stor svensk militärövning. Källor uppger för tidningen att ett ryskt signalspaningsplan flög i den smala remsan av internationellt luftrum mellan Öland och Gotland.

– Vi kommenterar inte enskilda händelser på det sättet, säger Anders Silwer, och tillägger att de gjorde ett undantag vid händelsen under påsken.

Peter Hultqvist (S), försvarsutskottets ordförande, som varit kritisk till att Gripenplanen inte lyfte under den ryska övningen i påskas, säger att han är nöjd efter Försvarsmaktens förklaring kring incidentberedskapen.

– Nu får man utifrån det läge det är titta på vad man gör i framtiden och det förlitar jag mig på att Försvarsmakten gör, säger Hultqvist.