Skattemyndigheten via terminal

Skattemyndigheten ska komma närmare invånarna i Sjuhärad. Men det skall ske via  fjärrterminaler.
Igår invigdes sådana terminaler i Vårgårda och på Svenljunga. Fjärrterminalerna som står i ett bås består av en stor vit låda med en dator i. Den fungerar ungefär som en bildtelefon, och genom ett tryck på en knapp kopplas man till en handläggare på skattekontoret. Man ser hela tiden den man pratar med på en bildskärm, och man kan skicka dokument till den andre via en apparat som funkar ungefär som en fax. Enligt Bernice Bjelkevik, regionskattechef i Västra Götaland är fjärrterminalerna är ett billigt sätt för skattemyndigheten att finnas på fler ställen, framförallt på ortere där man har långt till ett skattekontor.