Sagan om den stora datamaskinen

Veckans radioessä handlar om en framtidsvision från datorernas barndom som visat sig träffa kusligt rätt.

Att människan med datorn uppfunnit sin egen potentiella undergång – vid sidan av atombomben - har forskarna känt till länge.

Idéhistorikern Johan Fredrikzon berättar om den fyrtio år gamla boken Sagan om den stora datamaskinen. Boken är skriven under pseudonym av en svensk forskare som senare skulle få Nobelpriset. 

I boken förutspås mänsklighetens undergång i datorernas värld med skrämmande precision.

Den utspelar sig i en framtid där datorn är toppen på utvecklingspyramiden och människans unika värde ligger i att vi är det enda djuret med tillräckligt stor hjärna för att bygga datamaskiner.

Sagan om den stora datamaskinen ställer en rad frågor om det digitala samhället där datorer allt oftare ersätter mänskligt arbete, också i kunskaps- och tjänstemannasektorn.