Tillväxtprognosen skrivs ner

1:26 min

Tillväxtprognosen för svensk export skrivs ner till 1,5 procent i år. Orsaken är den svaga internationella konjunkturen.

– Det har ju påverkat svensk export en hel del. Även i förhållande till våra europeiska konkurrentländer, säger Mauro Gozzo chefsekonom på Business Sweden, tidigare Exportrådet.

Svag konjunktur i Europa och en splittrad bild i tillväxtländer med svackor i Indien, Brasilien och Ryssland är orsaker till att Business Sweden skriver ner prognosen för svensk exporttillväxt från 2 till 1,5 procent för 2013. Nästa år spås exporten öka med 4 procent.

– Det kan ju låta hyfsat men är egentligen ganska svagt. Vi har ofta legat på mellan 5 och 6 procents tillväxt. Exporten spelar ju en stor roll för den svenska ekonomin och motsvarar halva bnp, så på det sättet påverkar det även svensk ekonomi och sysselsättningen en hel del, säger Mauro Gozzo.

De största problemen för svensk export är en för svag efterfrågan från omvärlden kombinerat med att kostaderna för svenska företag jämfört med konkurrenterna blir högre när kronan är stark som nu.

Business Sweden håller ändå fast vid att världsekonomin nådde botten i konjunkturcykeln i slutet av förra året, men trots kräftgången är det ett annat djur som ger bilden av det svårbedömda läget i Europa, enligt Mauro Gozzo.

– Vi säger att ekonomin går som en krabba, sidledes, det är inte riktigt ner men inte heller upp.