Sänkt skatt på miljöbensin

Regeringen sänker skatten på den miljövänligare alkylatbensinen, som används i bland annat tvåtaktsmotorer.
Miljöminister Kjell Larsson har en längre tid förespråkat en skattesubvention för just denna miljövänligare bensin - och nu föreslås alltså en sänkt energiskatt på 1,50 kronor per liter alkylatbensin, skriver GP idag. Regeringen lämnar sin proposition till riksdagen nästa vecka - och man hoppas att skattesänkningen ska vara införd från den förste juli i år. EU-kommissionen måste dock godkänna förslaget.