Ungdomarna bör lockas tillbaka

Regionalminister Ulrika Messing tror inte att det går att påverka ungdomar att stanna kvar på sin hemort. Istället handlar det om att försöka få ungdomar att flytta tillbaka efter till exempel avslutad utbildning.
Om ungdomarna inte kommer tillbaka går många orter en dyster framtid till mötes, enligt Regionalminister Messing. Jan Molde som är enhetschef på glesbygdverket, håller med om att det är ungdomarnas utflyttning som utgör den största delen av det negativa flyttnettot, och därför hotar framtiden för glesbygden. Dom ungdomar som Norrbottens nytt pratat med säger att det måste finnas intressanta jobb på hemorten för att dom ska komma tillbaka.