Clara är mycket positivt inställd till livet trots stora brister i immunförsvaret

12 min

Idag har cirka 3,000 patienter i Sverige fått diagnosen primär immunbrist, vilket innebär att kroppens vita blodkroppar inte fungerar som de ska. Dock lever 40,000 med sjukdomen latent i kroppen.

Clara Ivarsson är en de som dagligen handskas med primär immunbrist. Hon fick diagnosen först när hon var 19 år gammal och började då behandlas med gammaglobulin för att stärka immunförsvaret.

– Det var som natt och dag när jag fick diagnosen och började behandlas, säger Clara. Om sjukdomen inte upptäckts vid det här stadiet hade jag inte levt idag.

Den här veckan uppmärksammar PIO, primär immunbrist organisationen, världsimmunbristveckan och ger bland annat föreläsningar runt om i Sverige om de 160 olika sjukdomarna som faller under begreppet primär immunbrist. 

– De allra flesta sjukdomarna yttrar sig i form av väldigt långdragna infektioner eftersom immunförsvaret inte fungerar som det ska, säger Maria Michelfelder från PIO. Det här tär väldigt mycket på kroppen och kan ge allvarliga skador på till exempel lungor.

För mer information om sjukdomarna, följ länken nedan till PIO:s hemsida.