Sarah Wägnert: Lex Sarah kommer alltid att behövas inom vården

4:58 min

För sexton år sedan slog undersköterskan Sarah Wägnert larm om missförhållanden på ett äldreboende i Solna och fick en lag uppkallad efter sig. Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som fortfarande behövs för att patienter inte ska fara illa. Det berättade hon om när hon föreläste under Hedersdoktorernas dag vid Mälardalens högskola i Västerås i dag.

– Så här de sista åren har det ju betytt väldigt mycket, att man kan använda sig av tillämpningen till att kvalitetssäkra vården inom omsorgen, säger hon.

Sarah Wägnerts berätttelse om missförhållanden inom äldreomsorgen tog verkligen skruv. Den fick stor uppmärksamhet i media och två år senare, 1999, fick hon en bestämmelse i socialtjänstlagen, Lex Sarah, uppkallad efter sig.

Den innebär att anställda inom socialtjänsten är skyldiga att anmäla om patienter far illa. Även den som ansvarar för till exempel ett äldreboende och får in en anmälan om det här är skyldig att utreda och agera för att åtgärda det som är fel. Det här gäller både kommunala och privata verksamheter.

Sarah Wägnert tycker att det var värt att berätta hur det låg till på äldreboendet hon jobbade då för sexton år sedan med tanke på vad det ledde till.

– I samhället blev det ju en väldigt bra reaktion. Att man insåg att det inte fanns något som reglerade det här i något regelverk och i och med det så blev Lex Sarah till under socialtjänstlagen. Så jag har för det mesta fått väldigt positivt bemötande.