Jokkmokks kommun bäst i landet

Jokkmokks kommun är den första av 40 kommuner i landet som haft så omfattande neddragningar att dom klarat kommunakutens krav att få ekonomin i balans.

För att få pengar från kommunakuten skulle Jokkmokks kommun klara ett besparingsmål på 30 miljoner kronor innan december 2002. Redan nu har kommunen sparat 35 miljoner kronor och det främst igenom att betala av låneskulder. Ett gott samarbete är orsaken säger Jokkmokk kommuns ekonomichef Anders Nygårds. Den största ekonomiska besparingen har Jokkmokks kommun gjort genom att betala av 45 miljoner kronor på sin låneskuld vilket har minskat räntekostnaderna. Fastighetskostnader har sänkts genom att rivning och försäljning. Och sedan 1999 har 42 tjänster har skalats bort från bland annat skola omsorg och administration genom naturliga avgångar. Sammanlagt kommer Jokkmokk få 48 miljoner kronor från kommunakuten men redan nu har dom fått 22,5 miljoner kronor och får idagarna ytteligare några miljoner kronor som också dom till största delen ska användas till att betala av låneskulden med.