Naturvårdsverket: Regeringen fick information om halverade bidrag till hotade arter

1:12 min

Miljöminister Lena Ek hävdar att hon inte känt till att de statliga bidragen för att skydda hotade arter i Sverige minskat med nära hälften på fem år och att det är Naturvårdsverket som prioriterat ner medel till de utrotningshotade växterna och djuren. Men enligt myndigheten har regeringen fått information om neddragningen utan att reagera.

- Anslaget har varit i stort sett oförändrat under de här åren och pengarna ska räcka till väldigt mycket mer arealer och därför holkas bidraget ur per kvadratkilometer, enligt Lena Callermo tf generaldirektör på Naturvårdsverket.

Följderna beskriver Naturvårdsverket i sina redovisningar till miljödepartementet. Satsningarna på åtgärdsprogram för hotade arter har minskat från 105 miljoner till 46 miljoner de senaste fem åren. Ändå hävdar Lena Ek att hon inte känt till den kraftiga neddragningen. Så här sa hon i vårt miljömagasin Klotet i veckan.
- Jag blir lite frågande över detta eftersom vi inte har fått signaler ifrån Naturvårdsverket, inte heller inför nästa års budgetförhandlingar.

Men miljöministerns departement har alltså fått information från Naturvårdsverket fortlöpande och skulle via de regleringsbrev som skrivs varje år till myndigheten kunnat öronmärka pengar just till skydd av hotade arter.

Vi har rapporterat in hur mycket pengar vi avsatt för hotade arter. Om det är så att miljödepartementet och miljöministern vill styra de här pengarna så gör de ju det.
– Och har hon gjort det?
– Att styra pengar just till åtgärdsprogram för hotade arter har inte gjorts de senaste åren, nej, svarar Lena Callermo tillförordnad generaldirektör på Naturvårdsverket.