Idrottsklubbar agerar rasistiskt

Att Idrottklubbarnas styrelser inte består av fler personer med utländsk bakgrund är en sorts rasism. Det menar Jesper Fundberg som är etnolog och undervisar på bland annat Idrottshögskolan. (SR Uppland)