Samarbete mot diskriminering av romer

Romerna i Östeuropa ska få det bättre. Det lovar åtta östeuropeiska länder i en deklaration som skrevs under vid ett toppmöte i Bulgariens huvustad Sofia på onsdagen.

De åtta länderna lovade att under de kommande tio åren bland annat arbeta för att avskaffa diskriminering av romer.

Den romska befolkningen i Europa tros vara många miljoner och i öst lever många av de mycket fattigt.

Enligt statistik från Världsbanken är romerna i Bulgarien, Rumänien, Serbien-Montenegro och Ungern fyra till tio gånger fattigare än den övriga befolkningen.