Karlskrona

Brandman undervisar gymnasieelever

4:37 min

Till hösten kommer tjugo gymnasieelever på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona att kunna välja Brand- och räddning som individuell kurs i sin utbildning.

Kursen kommer hållas av Räddningtjänsten som tecknat ett avtal om detta med utbildningsförvaltningen.

Lars Pålsson är brandinspektör på Räddningstjänsten i östra Blekinge och han är mycket nöjd över att avtalet nu är klart.

– Absolut. Vi ser stora fördelar i detta inte bara för vår rekrytering, utan för att höja kunskapen inom framtida kommunala anställningar. Den kunskapen är jätteviktig för alla att ha, säger Lars Pålsson.

Det är årskurs två och tre som kommer att kunna välja den här kursen som kommer att hållas av en brandman som kommer jobba 75 procent med gymnasieutbildningen.