Får ersättning från SÄPO?

Björn Skånberg, socialsekreterare i Härnösand kan komma att få skadestånd på 100.000 kronor av regeringen.
Anledningen är att han var registrerad av SÄPO mellan åren 1973 och 1989 bland annat för sitt engagemang i vänsterörelser som KFMLr och KPMLr. Det var troligen anledning till att han fick avsked från ett par olika jobb och nekades jobb på andra ställen.