Strömstad tappar i gränshandeln

Den norska gränshandeln med Sverige minskade 2004. och störst var minskningen i Strömstad där den var mellan 10- 30 procent.

Men det kan mest vara en tillfällighet. Enligt norska HSH, Handels och servicenäringens huvudorganisation, ökar förmodligen handeln i år. I varje fall i Strömstadsregionen och förklaringen är bland annat Nya Svinesundbron.
”Ny Svinesundsbro och nya svenska skattelättnader på alkohol, kan ge ökad handel igen”, skriver HSH:s direktör Thomas Agnell i en kommentar.
Den nya bron, där det kostar 20 kronor att köra över från ena landet till det andra, sågs annars länge som ett hot mot handeln. Det plus den norska kronkursen har gjort det ekonomiskt mindre lönsamt för norrmännen att åka till Sverige och handla. Enligt de mätningar HSH gjort är minskningen störst just i Strömstadsområdet. Den ligger mellan 10 och 30 procent, medan gränshandeln totalt minskade med 10-15 procent. 
I Strömstad är man dock inte särskilt bekymrad över de negativa norska siffrorna från HSH. När HSH säger sig frukta en ökad gränshandel 2005, så är det svenska perspektivet det motsatta: man hoppas och tror på ökad handel.
-Vi har sett en ökning redan under januari i år, säger Hans-Erik Gillerstedt, talesman för Svensk Handel i Strömstad.
2003 ökade gränshandeln med elva procent, ändå tappade den norska kronan cirka 20 procent i värde gentemot den svenska. Nu är den norska kronan värd cirka 1,10 kronor jämfört med den svenska.
-Men även om man räknar krona för krona för varorna, som om norska och svenska kronor vore lika mycket värda, så blir vi billigare för de norska kunderna, säger Gillerstedt. 
Att valutaskillnaden dessutom innebär nästan tio procent extra rabatt för norrmännen gör inte saken sämre. Den minskning köpmännen i Strömstad sett under 2004 har främst handlat om de kunder som haft långt att åka, och som startat sin inköpsresa till exempel norr om Oslo. Strömstads upptagningsområde täcker området runt Oslo och söderut och omfattar en stor del av Norges befolkning./TT gen