Fler klagar på vården i Göteborg

Allt fler patienter vänder sig till patientnämnden för att klaga på felaktig eller försenad vård i Göteborg. Förra året fick man ta emot 1 700 klagomål, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2003.

De problem som patientnämnden får hantera är absolut inte nya. Det handlar om svårigheten att överhuvudtaget komma till och få hälp på vårdcentralen eller inom psykatrin. Det handlar om patienter som kommer i kläm och om försenade eller felaktiga behandlingar.

Anmälningarna till regionens fyra patientnämnder har på fyra år ökat med drygt 22 procent. Allra vanligast är problem som rör psykiatrin. Det handlar om hur svårt det är att få en tid inom öppenvården, om patienter som skrivits ut för tidigt eller som hamanr i klläm mellan sjukhus och vårdcentral.

Antalet klagomål på primärvården fortsätter också att strömma in. Förra året handlade 21 procent av alla anmälningar som kom in till patientmänden om just primärvården.

En god nyhet när det gäller primärvården är i alla fall att det numera tycks vara mycket lättare att komma fram per telefon, säger Karin Norin Nilsson, utredare på Patientnämnden.